მთავარი2021-07-24T15:51:39+04:00

პლატფორმა, საინიციატივო ჯგუფთან ,,ქალთა ცოცხალი ბიბლიოთეკა” ერთად, იწყებს მონაწილეთა მიღებას პროექტში ,,ფსიქოანალიტიკური ფემინიზმი”.

დეტალურად

მთავარი სიახლეები

ანალიტიკა

მოცემული სტატიის მიზანია ეროვნული ბანკის საქმიანობა ისტორიულ და პოლიტიკურ-ეკონომიურ კონტექსტში განიხილოს და გამოკვეთოს მისი პოლიტიკის მთავარი დილემები 2004-2016 წლებში. სტატიის პირველი ნაწილი ცენტრალური ბანკის ზოგადი ფუნქციებს და ინფლაციის თარგეთირების მთავარი მახასიათებლების განხილვას ეთმობა. მეორე ქვეთავი საქართველოს ეროვნული ბანკის განვითარების მოკლე ისტორიულ რაკურსს ხაზავს და მისი პოლიტიკის დილემებს მიმოიხილავს 2004-2008 წლებში. მესამე ნაწილი, 2009-2016 წლებში, ინფლაციის თარგეთირების ანალიზს ეთმობა. მეოთხე ქვეთავი კი ამ მონეტარული რეჟიმის არაეფექტურობას განიხილავს ლარის 2015-2016 წლების კრიზისის კონტექსტში.

განათლება და სოციალური სამართლიანობა

რა გავლენა იქონია პანდემიამ სასკოლო განათლებაზე და როგორ გააღრმავა სასკოლო განათლების სისტემაში არსებული უთანასწორობები?

წარმოდგენილი ინფოგრაფიკა ,,სტუდენტთა სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში” ეფუძნება საერთაშორისო კვლევის ევროსტუდენტის VII ტალღის მონაცემთა ბაზებს.

მეტი

პუბლიკაციები

Go to Top