საზოგადოებაში მიმდინარე სოციალურ და პოლიტიკურ თემებზე მსჯელობა საჯარო სივრცის გვერდის ავლით არ უნდა ხდებოდეს, მნიშვნელოვანია ისეთი ღია სივრცის კონტრუირება, სადაც არ წარმოიშვება ამ სივრცეების ინდოქტრინაციისა და ოკუპირების რისკები, საჯარო სივრცე პირველ რიგში მოითხოვს ინკლუზიურობას, რომ არც ერთი ჯგუფი და მხარე არ განიდევნის ამ სივრცეებიდან.

ჩატარებული ღონისძიებები

[masterslider id=”10″]

დისკუსია #7:
მეცნიერება და კვლევა საქართველოში
PLATFORMA.GE / Friedrich Ebert Stiftung


დისკუსია #6:
წინააღმდეგობის ძიებაში
PLATFORMA.GE / Friedrich Ebert Stiftung


დისკუსია #5:
შრომით მედიაცია საქართველოში

PLATFORMA.GE / FRIEDRICH EBERT STIFTUNG


დისკუსია #4:
ქალთა შრომითი პირობები და აუნაზღაურებელი შრომა საქართველოში.

PLATFORMA.GE / Heinrich-Böll-Stiftung


დისკუსია #3:
ქალთა ორგანიზების საჭიროება და მნიშვნელობა.

PLATFORMA.GE / SOLNET


დისკუსია #2:
სოციალური კეთილდღეობის შესაძლებლობები საქართველოში.

PLATFORMA.GE


დისკუსია #1:
განათლების პოლიტიკა და პრაქტიკა: სასკოლო განათლება საქართველოში.

PLATFORMA.GE / CELA.GE