წიგნები

კრიტიკული საკითხავი I განათლების პოლიტიკის შესახებ

ელექტრონული ვერსია

გამოიცა 2022 წელს, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით.

გადმოწერა

ქსენოფემინიზმის მანიფესტი

Laboria Cuboniks

თარგმნა გიორგი ჩუბინიძემ.

გამოიცა 2022 წელს, ქალთა ფონდი საქართველოში ფინანსური მხარდაჭერით.

გადმოწერა

დიდი ტრანსფორმაცია

კარლ პოლანი

გამოიცა 2021 წელს, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

გადმოწერა

დიდი ტრანსფორმაცია

რედაქტორები: მაია ბარქაია, თამარ ცხადაძე, გიორგი ცინცაძე

გამოიცა 2021 წელს, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

გადმოწერა

ფემინისტური თარგმანების კრებული

გამოიცა 2020 წელს, ქალთა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

გადმოწერა

თხევადი მოდერნულობა

ზიგმუნტ ბაუმანი

გამოიცა 2019 წელს, ფრიდრიხ ებერტის ფინანსური მხარდაჭერით.

გადმოწერა