მიმართულების მიზანია სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდოლოგიის შესახებ ახალი ცოდნის შექმნა და გავრცელება. მიმართულება ეფუძნება კვლევის მეთოდების ინტერდისციპლინურ გაგებას და იმუშავებს სხვადასხვა დისციპლინის ჩარჩოდან.

მიმართულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ პასუხისმგებელ პირს:

თემო ბეჟანიძე I ელ.ფოსტა: bezhanidzetemo@gmail.com

SOCIALRESEARCH.GE

მიმდინარე პროექტები:

I სოციალური ახსნის თეორიების კურსი, თამარ ცხადაძე

I სოციალურ-ეკოლოგიური სისტემების კვლევის მეთოდები, Routledge/თარგმანი