კრიტიკული ქვიარ I ფემინისტური აზრი2021-12-28T00:39:47+04:00

მიმართულების მიზანია ქვიარ-ფემინისტური ცოდნის და კვლევების განვითარება საქართველოში, ერთი მხრივ, არსებული პოლიტიკის ანალიზისთვის, მეორე მხრივ, კი ალტერნატიული გზების ხელშეწყობისთის ქვიარ ჯგუფების, აქტივისტებისა და მკვლევრების თვითანალიზზე დაფუძნებით.

პასუხისმგებელი პირი: ლიკა ჯალაღანია

სიახლეები

საბა მაჰმუდი: რელიგიური თავისუფლება, უმცირესობების საკითხი და გეოპოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში

August 24, 2021|

ჩანდრა ტალპად მოჰანტი: „დასავლური მზერის ქვეშ“, გადახედვა: ფემინისტური სოლიდარობა ანტიკაპიტალისტური ბრძოლის გავლით

August 21, 2019|

Go to Top