კრიტიკული პოლიტიკა I2021-12-28T00:25:11+04:00

კრიტიკული პოლიტიკის მიმართულების მიზანია ხელი შეუწყოს უახლესი კვლევების და ცოდნის წარმოებას ისეთი საკითხების მიმართ, როგორიცაა ნაციონალიზმი, გლობალიზაცია, უთანასწორობა და სოციალური მოძრაობები. კრიტიკული პოლიტიკის პროგრამა გამოიყენებს სხვადასხვა მულტიმედიურ არხს, რათა გააძლიეროს საზოგადოებაში კრიტიკული ცოდნა ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხებთან მიმართებაში და შემოიტანოს ახალი ონტოლოგიური პერსპექტივები სოციალური პრობლემების ახლებურად გასააზრებლად.

მიმართულებაზე პასუხისმგებელი პირი: დათო ლაღიძე.

ელ.ფოსტა: dato.laghidze@platforma.ge

სიახლეები

დისკუსია: როგორ იძერწება ეროვნული იდენტობა? წინაპირობები ცარისტულ რუსეთსა და საბჭოთა კავშირში

Go to Top