სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკა I2021-12-28T00:18:57+04:00

მიმართულების მიზანია სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკის ალტერნატიული მოდელების შესახებ კრიტიკული ცოდნის წარმოება და გავრცელება, სოციალური უფლებების ხელშეწყობა კვლევისა და ცოდნების გენერირების გზით. მიმართულების ფარგლებში აქცენტი გაკეთდება შრომის, ჯანდაცვის, სოციალური კეთილდღეობის და ეკონომიკური პოლიტიკის, მათ შორის, ვალის პოლიტიკის საკითხებზე.

მიმართულების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ პასუხისმგებელ პირს:

ლელა გვიშიანი I lela.gvishiani@gmail.com

სიახლეები

Go to Top