ქალთა ცოცხალი ბიბლიოთეკა2021-06-23T00:11:38+04:00
Home/ქალთა ცოცხალი ბიბლიოთეკა

ქალთა ცოცხალი ბიბლიოთეკა

ქალთა ცოცხალი ბიბლიოთეკის მიზანია შესაბამისი აკადემიური თეორიებისა თუ ისტორიული პრაქტიკების შესახებ ცოცხალი ცოდნის შექმნით, კოლექტიური ანალიზითა და პრაქტიკაში გამოყენებით, საფუძველი ჩაუყაროს ქალებისთვის განსხვავებული ლოგიკისა და მიმართებების ძიების, ინტელექტუალური გაცვლისა თუ შემოქმედების ცოცხალ სივრცეს, რომელიც სხვადასხვა ინიციატივების/პროექტებისა თუ ამ პროექტებში შექმნილი ერთობლივი პროდუქტების სახით გააგრძელებს ფუნქციონირებას.

© გარეკანისთვის გამოყენებულია ბრახა ეტინჯერის (Bracha Ettinger) ტილო.

დაიწყო მონაწილეების მიღება ქალთა ცოცხალი ბიბლიოთეკის პირველ პროექტში ,,ფსიქოანალიტიკური ფემინიზმი”.

დეტალურად

ქალთა ცოცხალი ბიბლიოთეკის მიზანია შესაბამისი აკადემიური თეორიებისა თუ ისტორიული პრაქტიკების შესახებ ცოცხალი ცოდნის შექმნით, კოლექტიური ანალიზითა და პრაქტიკაში გამოყენებით, საფუძველი ჩაუყაროს ქალებისთვის განსხვავებული ლოგიკისა და მიმართებების ძიების, ინტელექტუალური გაცვლისა თუ შემოქმედების ცოცხალ სივრცეს, რომელიც სხვადასხვა ინიციატივების/პროექტებისა თუ ამ პროექტებში შექმნილი ერთობლივი პროდუქტების სახით გააგრძელებს ფუნქციონირებას.

პროექტის ავტორები:

ანა ბერია

ალექსანდრა აროშვილი

პროექტი ხორციელდება ქალთა ფონდი საქართველოში ფინანსური მხარდაჭერით.

ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

≡ სიახლეები

Go to Top