თანამშრომლობა

უნივერსიტეტები:

> თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

> ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

> აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

> გორის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტი

> ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

> სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დონორები:

> ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი