განათლება და სოციალური სამართლიანობა2021-04-09T10:18:58+04:00
Home//განათლება და სოციალური სამართლიანობა

განათლება და სოციალური სამართლიანობა

მიმართულების მიზანია განათლების ისტორიულ, კულტურულ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და ეთიკურ კონტექსტებზე კრიტიკული პერსპექტივების დამუშავება. მიმართულება აქცენტს აკეთებს განათლებაზე ხელმისაწვდომობის საკითხებზე სოციალური სამართლიანობის ჭრილში და განათლების, როგორც განმათავისუფლებელი იდეის მნიშვნელობაზე საზოგადოებისთვის. ჩვენი მიზანია მოვძებნოთ პასუხები შეკითხვებზე, თუ რა იყო, რა არის და რა ურთიერთობა უნდა არსებობდეს განათლებასა და საზოგადოებას შორის?

მიმდინარეობს განახლება

მიმართულების მიზანია განათლების ისტორიულ, კულტურულ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და ეთიკურ კონტექსტებზე კრიტიკული პერსპექტივების დამუშავება. მიმართულება აქცენტს აკეთებს განათლებაზე ხელმისაწვდომობის საკითხებზე სოციალური სამართლიანობის ჭრილში და განათლების, როგორც განმათავისუფლებელი იდეის მნიშვნელობაზე საზოგადოებისთვის. ჩვენი მიზანია მოვძებნოთ პასუხები შეკითხვებზე, თუ რა იყო, რა არის და რა ურთიერთობა უნდა არსებობდეს განათლებასა და საზოგადოებას შორის?

2021 წლის 10 აპრილს, 19.00სთ-ზე პლატფორმის facebook გვერდზე გაიმართება დისკუსია: უმაღლესი განათლება, როგორც საჯარო სიკეთე.

 

მომხსენებლები: 

მარინა მუსხელიშვილი, პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ლელა გაფრინდაშვილი, პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

მოდერატორი: ნინო ხელაია, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი.

მიმდინარე:

2021: განათლება და სოციალური სამართლიანობა: კვლევისა და მონაწილეობითი  ადვოკატირების გზით განათლების ხელმისაწვდომობის საკითხის მხარდაჭერა.

დონორი: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი

> უკანასკნელი სიახლეები

Go to Top