კრიტიკული ფემინისტური აზრი2021-04-01T00:07:18+04:00

კრიტიკული ფემინისტური აზრი

 

 

მიმართულების მიზანია ფემინისტური სამართლიანობის საკითხებზე ალტერნატიული ხედვებისა და პერსპექტივების დამუშავება. მიმართულების ფარგლებში ვმუშაობთ ქალთა შრომისა და შინშრომის კრიტიკულ ანალიზსა და თეორიულ დამუშავებაზე. ასევე, გარემოსდაცვითი და სოციალური სამართლიანობის საკითხებზე ფემინისტური და ქვიარ პერსპექტივიდან.

მიმართულების მიზანია ფემინისტური სამართლიანობის საკითხებზე ალტერნატიული ხედვებისა და პერსპექტივების დამუშავება. მიმართულების ფარგლებში ვმუშაობთ ქალთა შრომისა და შინშრომის კრიტიკულ ანალიზსა და თეორიულ დამუშავებაზე. ასევე, გარემოსდაცვითი და სოციალური სამართლიანობის საკითხებზე ფემინისტური და ქვიარ პერსპექტივიდან.

მიმართულების ფარგლებში მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები:

2020 – 2021. პროექტის დასახელება: საჯარო სივრცე და ქალთა მონაწილეობა; დონორი: ქალთა ფონდი საქართველოში;

პროექტის ხელმძღვანელი: ნათია კეკენაძე.

2020. პროექტის დასახელება: პანდემია და ქალთა საჭიროებები: გლობალური და ადგილობრივი პერსპექტივები. დონორი: ქალთა ფონდი საქართველოში.

პროექტის ხელმძღვანელი: თათა ვერულაშვილი;

> სიახლეები

კვლევა – ქალები და პარკები: ქალთა საჭიროებები და ჩართულობა თბილისის სამი პარკის შესწავლის მაგალითზე

Go to Top