პროექტის დასახელება: ახალი შრომა – გლობალური და ადგილობრივი გამოწვევები

პროექტის ხანგრძლივობა: 9 თვე

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი

პროექტის მიზანია საქართველოში ახალი შრომის საკითხების გარშემო სადისკუსიო და საგანმანათლებლო სივრცეების შექმნა, შრომის პოლიტიკის დაგეგმვის სფეროში მისი ინტეგრირებისა და მდგრადი წინაპირობების მომზადებისთვის.

Პროექტის ფარგლებში ახალი შრომის საკითხებზე შეიქმნება პლატფორმები ქ. თბილისსა და ქ. Ბათუმში, საუნივერსიტეტო სილაბუსი და თარგანების კრებული. გარდა ამისა, მომზადებული სილაბუსის საფუძველზე საპილოტე კურსი განხორციელდება ორ უნივერსიტეტთან (თსუ, GIPA) თანამშრომლობით.

პროექტი ასევე მოიცავს საქართველოში შრომით საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან კოლაბორაციული საჯარო დისკუსიების და შრომის სფეროში ჩართულ მკვლევართა მხრიდან ფართო რეფლექსიის მომზადებას.

პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, მოგვწერეთ ელ.ფოსტაზე: platformage@gmail.com;