🟣 კრიტიკული პოლიტიკის სკოლის დღევანდელი შეხვედრა საქართველოს უახლესი ისტორიის ძირითად ნარატივებსა და ისტორიაში ძალაუფლების ფენომენის ტრანსფორმაციას შეეხო.

🟣 მოხსენება წაიკითხა სოციოლოგმა, ქეთი სართანიამ.

🟣 მოხსენება დაეფუძნა ავტორის სტატიას ,,ბრძოლა და მსხვერპლშეწირვა: საქართველოს უახლესი ისტორიის ნარატივები”. სტატია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მისამართზე:

ქართულენოვანი ვერსია – https://cutt.ly/WRQT8UQ

ინგლისურენოვანი ვერსია – https://cutt.ly/lRQYrJH

რუსულენოვანი ვერსია – https://cutt.ly/SRQU4rK

🔻 კრიტიკული პოლიტიკის სკოლა აერთიანებს სხვადასხვა გამოცდილების მქონე 35 მონაწილეს. სკოლის მიზანია დემოკრატიული თანამონაწილეობისა და სოციალური სამართლიანობის იდეების გავრცელება, არსებული სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური სტრუქტურების კრიტიკულად გადააზრება კოლექტიური მსჯელობისა და ცოდნის გაზიარების გზით.

🔻 კრიტიკული პოლიტიკის სკოლა ხორციელდება ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით.