კრიტიკული პოლიტიკის სკოლის პირველი შეხვედრა ძალაუფლების ლეგიტიმაციის კონტრაქტუალურ თეორიებს და მათ კრიტიკას დაეთმო. ლექცია წაიკითხა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა, ფილოსოფოსმა თამარ ცხადაძემ.

კრიტიკული პოლიტიკის სკოლა ხორციელდება ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.