გაეცანით ლექციის ,,ფინანსური კაპიტალიზმი და ფინანსიალიზაცია, ვალის პოლიტიკური ეკონომია” ჩანაწერს. ლექცია მოამზადა კასელის უნივერსიტეტის დოქტორმა, ია ერაძემ.

კრიტიკული პოლიტეკონომიის პლატფორმა აერთიანებს 70-ზე მეტ მონაწილეს სხვადასხვა დარგიდან და სპეციალობიდან. პლატფორმის წევრები არიან სტუდენტები, პედაგოგები, ლექტორები, მკვლევრები და სხვადასხვა საჯარო უწყებებისა თუ ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

შეხვედრა გაიმართა პროექტის ,,გლობალური გამოწვევების პოლიტეკონომია” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით.