პლატფორმა, ფრიდრიხ ებერტის ფონდთან თანამშრომლობით, 2021 წლის 15 მაისიდან, იწყებს გლობალური გამოწვევების პოლიტიკური ეკონომიის კურსს. 

▶კურსი მოიცავს სალექციო და სადისკუსიო ნაწილს, დამატებით სამუშაო სემინარებს სოციალური კვლევის მეთოდოლოგიისა და მონაცემთა ანალიზის საკითხებზე და ასევე, კვლევით გრანტებს/სტიპენდიებს კურსის მონაწილეებისთვის. 

▶2021 წლის კურსის ძირითადი თემებია: 1. გლობალური კაპიტალიზმი და ნეოლიბერალური დოქტრინის ევოლუცია; 2. გლობალური წარმოება, შრომა და მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუცია; 3. კაპიტალისტური სახელმწიფოს თანამედროვე ტიპები; 

 

კურსზე თავისუფალი დასწრების მსურველებმა, გთხოვთ, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა