წარმოგიდგენთ ინფოგრაფიკას ,,სტუდენტთა სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში”.

ინფოგრაფიკა ეფუძნება ,,ევროსტუდენტის” საერთაშორისო კვლევის VII ტალღის ძირითად მონაცემებს საქართველოსთან მიმართებით. იხ. სრული ვერსია: https://bit.ly/3b0xHwT

ინფოგრაფიკა მომზადდა პროექტის ,,განათლება და სოციალური სამართლიანობა” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ფრიდრიხ ებერტის ფონდთან თანამშრომლობით.