პოდკასტი სხვა მიმართულებების ძიებაში: ეპიზოდი 04

ვალტერ ბენიამინის “ისტორიის ცნების შესახებ”

ლუკა ნახუცრიშვილი

ფილოსოფოსი ლუკა ნახუცრიშვილი მოკლედ და შთამბეჭდავად მიმოიხილავს ბენიამინის კლასიკად ქცეულ ნაშრომს „ისტორიის ცნების შესახებ.“

ბენიამინი უღრმავდება ისტორიის იდეის მნიშვნელობას, პროგრესის და „ბუნების დამორჩილების“ საკითხს და მიიჩნევს, რომ კრიტიკული ისტორიკოსის ამოცანაა, ისტორიის ერთი დიდი, უწყვეტი, დიადი ეპოსის ნაცვლად დაწეროს იმგვარი ისტორია, რომელიც სამართალს მიაგებს იმ იმ ნგრევასა და იმ ზიანს, რაც აქამდე ადგებოდა და დღემდე ადგება ჩაგრულ ადამიანებსა და ბუნებას.

ლუკა ნახუცრიშვილმა თარგმნა ვალტერ ბენიამინის „ისტორიის ცნების შესახებ“, რომელიც შესულია კრებულში „სხვა მიმართულებების ძიებაში“ და 2021 წლის მაისში გამოვა.