უმაღლესი განათლება, როგორც საჯარო სიკეთე

საუბარი განათლებაზე:

უმაღლესი განათლება, როგორც საჯარო სიკეთე

⚪ პლატფორმისა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის თანამშრომლობით, 10 აპრილს, გაიმართა ონლაინ შეხვედრა, თემაზე: უმაღლესი განათლება, როგორც საჯარო სიკეთე.
⚪ შეხვედრაზე, სისტემური მიდგომის მეშვეობით განვიხილეთ დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე უმაღლეს განათლებაში მიმდინარე პროცესები, რომლებიც ხელს უშლიდა/უშლის უნივერსიტეტის, როგორც საჯარო სიკეთის გააზრებას.
შეხვედრის მომხსენებლები:
👤 მარინა მუსხელიშვილი – პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
👤 ლელა გაფრინდაშვილი – პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
👤 მოდერატორი: ნინო ხელაია, მკვლევარი, ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის დოქტორი.

>>>>>> დისკუსიის ჩანაწერი

გაზიარება

მსგავსი პოსტები