ალტერნატიული აკადემიის მეექვსე შეხვედრა გაიმართა თემაზე ,,სოციალური ახსნის ფილოსოფია: რაციონალური არჩევანის თეორია”. ლექცია მოამზადა ფილოსოფმა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა, თამარ ცხადაძემ