გაეცანით ია ერაძის ლექციას პოსტსაბჭოთა ტრანზიციის თემაზე.

ლექციაში შეეხება შემდეგ საკითხებს:
I. ტრანზიციის ისტორიული წინაპირობები: პერესტროიკა და სსრკ-ს დაშლა
II. ტრანზიციის მოდელი: შოკური თერაპია და ვაშინგტონის კონსესუსი
III. ტრანზიციის პოლიტიკის კრახი
IV. აკადემიური დებატები ტრანზიციის პოლიტიკების კრიტიკულ გადააზრებაზე

ლექცია მომზადდა პროექტის ,,სადისკუსიო პლატფორმა პოლიტეკონომიური საკითხებისთვის” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით.

Share This Story, Choose Your Platform!