გაეცანით ია ერაძის ლექციას პოსტსაბჭოთა ტრანზიციის თემაზე.

ლექციაში შეეხება შემდეგ საკითხებს:
I. ტრანზიციის ისტორიული წინაპირობები: პერესტროიკა და სსრკ-ს დაშლა
II. ტრანზიციის მოდელი: შოკური თერაპია და ვაშინგტონის კონსესუსი
III. ტრანზიციის პოლიტიკის კრახი
IV. აკადემიური დებატები ტრანზიციის პოლიტიკების კრიტიკულ გადააზრებაზე

ლექცია მომზადდა პროექტის ,,სადისკუსიო პლატფორმა პოლიტეკონომიური საკითხებისთვის” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით.