გაეცანით ია ერაძის მიერ მომზადებულ ლექციას ,,რა არის ნეოლიბერალიზმი?”. ლექცია შედგება 3 ნაწილისგან:

ნეოლიბერალიზმის აზრის ისტორია;
ნეოლიბერალური პოლიტიკის მაგალითები;
გლობალური მონეტარული და ფინანსური სისტემა;

ავტორის შესახებ: ია ერაძე, ეკონომიკური და სოციალური მეცნიერებების დოქტორი (Dr. rer. Pol). ლაიბნიცის ინსტიტუტის პოტსდამის თანამედროვე ისტორიის კვლევის ცენტრთან (ZZF Potsdam) ასოცირებული მკვლევარი. მიწვეული ლექტორი ბერლინის ეკონომიკის და სამართლის სკოლასა (HWR) კასელის უნივერსიტეტში.

ლექცია მომზადდა Platforma.ge-ის მიერ, პროექტის ,,სადისკუსიო პლატფორმა პოლიტეკონომიური საკითხების” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით.

ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მიერ მხარდაჭერილი ნებისმიერი რესურსის კომერციული მიზნებით გამოყენება, იკრძალება ფონდის წერილობითი ნებართვის გარეშე.