სალექციო კურსი მოამზადა რეზი ქოიავამ და მოიცავს 5 აუდიო ჩანაწერს, შემდეგ საკითხებზე:

აუდიო ლექციები მომზადდა პროექტის ,,სადისკუსიო პლატფორმა პოლიტეკონომიის საკითხებისთვის” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით.

Go to Top