გაეცანით დათო ლაღიძის მიერ მომზადებულ აუდიო ლექციას ანტონიო გრამშის და ჰეგემონიის გრამშისეული კონცეფციის შესახებ.

რას ვგულისხმობთ, როდესაც ვსაუბრობთ ჰეგემონიაზე? როგორია ჰეგემონიის გრამშისეული განსაზღვრება და რა გამოყენება აქვს მას დღევანდელ სამყაროში? რა კავშირშია გრამშისეული ჰეგემონიის კონცეფცია საერთაშორისო ურთიერთობებთან?

სოციალური სამართლიანობის საკითხებზე პოდკასტები მომზადებულია ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით.