ავტორი: თამუნა ქებურია

რა განსხვავებაა ექსტრაქტივისტულ რეჟიმსა და ექსტრაქტივიზმს, როგორც საწარმო ეკონომიკურ პროცესს შორის? როგორ ხდება მოპოვებული რესურსის ღირებულების განსაზღვრა მოპოვების ადგილზე და ფასის შემდგომი ცირკულაცია გლობალურ კაპიტალისტურ კონტექსტში? რამდენად იზრდება ექსტრაქტივიზმის როლი და მისი დანიშნულება გლობალური კრიზისის დროს?

მომზადებულია Platforma.ge-ის პროექტის ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით.
პოდკასტში გამოთქმულ მოსაზრებებზე პასუხისმგებელია ავტორი და ის შეიძლება არ ასახავდეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის პოზიციას.