ზიგმუნტ ბაუმანი – თხევადი მოდერნულობა

ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით, 2019 წელს გამოვეცით ზიგმუნტ ბაუმანის წიგნი ,,თხევადი მოდერნულობა” ქართულ ენაზე.

პროექტის ავტორები: თემო ბეჟანიძე, ნათია ქარჩილაძე

მთარგმნელთა ჯგუფი: ნინო ზარანდია, თამარა მეჭურჭლიშვილი, ნათია ქარჩილაძე, თემო ბეჟანიძე

სამეცნიერო რედაქტორი: ლაშა ქავთარაძე

წინასიტყვაობის ავტორი: რევაზ ქოიავა

ყდის დიზაინი: სალომე ლაცაბიძე

ISBN 978-9941-8-1803-5

ტირაჟი: 550

პუბლიკაცია ვრცელდება უფასოდ.

წიგნის ბეჭდური ვერსიის მისაღებად დაგვიკავშირდით ელექტრონულ ფოსტაზე: platformage@gmail.com