გაეცანით Platforma.ge-ის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ,,უსახლკარობა და იძულებითი გამოსახლება საქართველოში”.

როგორია საბინაო პოლიტიკაში საქართველოში? რამდენად ცნობს ეროვნული კანონდემბლობა უსახლკარობის ცნებას? როგორია იძულებითი გამოსახლების პრაქტიკები? რა მექანიზმები იცავს მოქალაქეს იძულებითი გამოსახლებისგან?

ინტერვიუ: ლელა გვიშიანი, გიორგი ღვინჯილია, მამისა ჯაფარაშვილი

ავტორები: თემო ბეჟანიძე, გიორგი მარქარაშვილი, ლევან ჭოველიძე