წინააღმდეგობის ძიებაში – დისკუსია

სადიკუსიო პლატფორმის ფარგლებში 2019 წლის 13 ივლისს ჩატარდა დისკუსია თემაზე ,,წინააღმდეგობის ძიებაში”

რა გვესმის წინააღმდეგობაში და ვინ გვესახება მის სუბიექტებად საქართველოში?
ვინ განსაზღვრავს პროტესტის ენას?
წინააღმდეგობა, როგორც ცარიელი აღმნიშვნელი?
რა ღირებულებითი და მსოფლმხედველობრივი საფუძვლები უდევს წინააღმდეგობის პოლიტიკას?
ვინ დგას პროტესტის მიღმა და ვინ წარმართავს მას?
ვინ არის ,,უმრავლესობა” და ვინ არის ,,სხვა”?
რა არის ალტერნატივა?

მომხსენებლები:
ალექსანდრა აროშვილი
თომა სუხაშვილი
თორნიკე ჭუმბურიძე
გიორგი ფცქიალაძე

მოდერატორი: გუგა დალაქიშვილი

დისკუსია ჩატარდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით.

გაზიარება

მსგავსი პოსტები