დანაშაული და სასჯელი: კრიტიკული პერსპექტივები – მონაწილეთა მიღება

By |2021-09-23T23:07:27+04:00August 17, 2021|FP21_news, კრიტიკული კრიმინოლოგია, სიახლეები|

თანამედროვე მსოფლიოში დანაშაულისა და სასჯელის საკითხები პოლიტიკის [...]

Comments Off on დანაშაული და სასჯელი: კრიტიკული პერსპექტივები – მონაწილეთა მიღება

კრიტიკული პოლიტეკონომიის კურსი

By |2021-05-12T19:19:07+04:00May 12, 2021|FP21_news, კრიტიკული კრიმინოლოგია, სიახლეები|

პლატფორმა, ფრიდრიხ ებერტის ფონდთან თანამშრომლობით, 2021 [...]

Comments Off on კრიტიკული პოლიტეკონომიის კურსი
Go to Top