დათო ლაღიძე: დევიდ ჰარვი და ანა ცინგი

26.12.2020|

ლექციაში გააანალიზებულია სივრცის მნიშვნელობა გლობალიზაციის და გლობალური კაპიტალიზმისთვის,ასევე საუბარია ჰარვის „წართმევით/ჩამორთმევით დაგროვებისა“ [...]

Go to Top