ანა ბერია: სტრუქტურალიზმი

2021-05-20T15:35:35+04:00

თუ სტრუქტურალისტური თეორიები სუბიექტს (ინდივიდს) განიხილავს არა როგორც სოციალური [...]