9 აპრილი, ზეპირი ისტორიები – ლელა გაფრიდაშვილი

By |2021-05-20T16:04:56+04:00April 9, 2020|ბიბლიოთეკა|

ავტორი: ლელა გაფრინდაშვილი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. [...]