განცხადება/ვაკანსია

მიმდინარე კონკურსებში მონაწილეობის მისაღებად, შესაბამის ვადებში უნდა გადმოგვიგზავნოთ CV და შესაბამის განაცხადში მოთხოვნილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი, ელექტრონულ ფოსტაზე: info@platforma.ge; წერილი უნდა გადმოიგზავნოს განაცხადში მითითებული თარიღის შესაბამისად, წერილის სათაურად მიუთითეთ შესაბამისი ვაკანსიის დასახელება.

მიმდინარე: ფინანსური მენეჯერი – 000101

ვაკანსია: ფინანსური მენეჯერი

თარიღი: 1.03.2021 – 14.03.2021

სამუშაოს განაკვეთი: თავისუფალი გრაფიკით (ყოველთვიური დატვირთვა: 6-8 სამუშაო დღე);

ანაზღაურება: 1200 ლარიდან – 1600 ლარამდე.

სამუშაოს მდებარეობა: დისტანციურად

ფინანსური მენეჯერი უზრუნველყოფს ორგანიზაციის ფინანსურ დაგეგმარებას, მართვას და კონტროლს. კოორდინაციას უწევს აღრიცხვა-ანგარიშგების პროცესს.

დამატებითი მოთხოვნები

 • ფინანსური მენეჯერის პოზიციაზე მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება (სასურველია არასამთავრობო სექტორში);
 • ბიუჯეტირებისა და მისი კონტროლის გამოცდილება.
 • ფინანსური ანგარიშგებისა და სხვა სახის ანგარიშების მომზადების გამოცდილება
 • ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნის შესაბამისად.
 • საგადასახადო და საბიუჯეტო კოდექსის კარგი ცოდნა;
 • ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების კარგი ცოდნა;

საჭირო დოკუმენტაცია:

CV; უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი ცნობა ან დოკუმენტის ასლი; ერთი რეკომენდატორის ვინაობა, ტელეფონის ნომრისა და ელექტრონული ფოსტის მითითებით;

მიმდინარე: პროექტის ასისტენტი – 000102

ვაკანსია: პროექტის ასისტენტი

თარიღი: 1.03.2021 – 16.03.2021

სამუშაოს განაკვეთი: თავისუფალი გრაფიკით (მოცულობა/ ყოველთვიური დატვირთვა – 8 სამუშაო დღე)

სამუშაოს ხანგრძლივობა: 8 თვე

ანაზღაურება: 1000 ლარი

სამუშაოს მდებარეობა: დისტანციურად

კოორდინირებას უწევს საგანმანათლებლო პროექტს, ლექციების დაგეგმვის და ორგანიზების მიმართულებით. ასევე, სალექციო ჩანაწერების განთავსება პლატფორმის ვებ და სოციალურ ქსელში.

დამატებითი მოთხოვნები:

 • სასურველია საგანმანათლებლო ხასიათის პროექტში მონაწილეობის/ორგანიზების გამოცდილება;
 • პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვება დამუშავება;
 • პროექტის ფარგლებში შეხვედრებსა და განხილვებში აქტიური ჩართულობა;
 • პროექტებში მონაწილე მხარეებთან მიმოწერის წარმოება;
 • პროექტების გეგმის შედგენა;
 • პროექტთან დაკავშირებული შინაარსობრივი დოკუმენტაციის ადმინისტრირება;
 • პროექტის სხვადასხვა სამუშაოების და ვადების მუდმივი მონიტორინგი;
 • პროექტის მსვლელობის შუალედური შედეგების განხილვა,  რეპორტების მომზადება;

საჭირო დოკუმენტაცია:

CV; განათლების ბოლო/მიმდინარე საფეხურის დამადასტურებელი ცნობა ან დოკუმენტის ასლი; ერთი რეკომენდატორის ვინაობა, ტელეფონის ნომრისა და ელექტრონული ფოსტის მითითებით;