ალტერნატიული აკადემია: რას ვუწოდებთ განვითარებას?2021-01-28T15:51:26+00:00

ალტერნატიული აკადემია: რას ვუწოდებთ განვითარებას?

საქართველომ გამოიარა პოსტ-საბჭოთა ტრანსფორმაციის თითქმის 30-წლიანი პერიოდი. რა მოიტანა ტრანსფორმაციის ამ გზაზე შემუშავებულმა ეკონომიკურმა, პოლიტიკურმა თუ სოციალურმა რეფორმებმა?

ალტერნატიული აკადემიის მიზანია შექმნას სააზროვნო სივრცე, რომელიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში არსებულ სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებზე მსჯელობას და ანალიზს. ალტერნატიული აკადემია აკადემიურ და პოლიტიკურ სივრცეს წარმოადგენს, რომლის ამოცანაა სახელმწიფოს განვითარების ალტერნატიულ ფორმებზე მსჯელობა, არსებული დღის წესრიგის კრიტიკულად გადააზრება და სოციალური უთანასწორობის პერსპექტივებზე მსჯელობა გლობალური უთანასწორობის ფონზე.

ლექციები

დისკუსიები

ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

მონაწილეები

ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

კონტაქტი

ელ.ფოსტა: platformage@gmail.com

info@platforma.ge