გიორგი ღვინჯილია emc-ის სურათის შედეგი

გიორგი ღვინჯილია – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრი პოლიტიკის ანთროპოლოგიის მიმართულებით; ლაბორატორია 1918-ის და სხვა სტუდენტური მოძრაობების აქტიური მონაწილე და მოწვეული პედაგოგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

PLATFORMA.GE