სახელმწიფო უნივერსიტეტები

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ზუგდიდის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტი
გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ახალციხის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტი