ანა დიაკონიძე

ანა დიაკონიძე – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორი სოციოლოგიის მიმართულებით.  მაგისტრის ხარისხი მიღებული აქვს ლუვენის უნივერსიტეტში (ბელგია) სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით. 2014 წელს იყო მიწვეული მკვლევარი ლონდონის უნივერსიტეტის კინგს კოლეჯში. ანას კვლევითი ინტერესებია: კეთილდღეობის სახელმწიფო, შრომის პოლიტიკური ეკონომიკა, დასაქმების პოლიტიკა, შრომის თანამედროვე ფორმები (შრომა ციფრულ ეკონომიკაში). 2009 წლიდან ანა მიწვეული ლექტორია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს საზოგადოებრივ … Continue reading ანა დიაკონიძე