ანა დიაკონიძე

ანა დიაკონიძე – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორი სოციოლოგიის მიმართულებით.  მაგისტრის ხარისხი მიღებული აქვს ლუვენის … Continue reading ანა დიაკონიძე