ფოტო: EMC

ანა დიაკონიძე – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორი სოციოლოგიის მიმართულებით. 

მაგისტრის ხარისხი მიღებული აქვს ლუვენის უნივერსიტეტში (ბელგია) სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით. 2014 წელს იყო მიწვეული მკვლევარი ლონდონის უნივერსიტეტის კინგს კოლეჯში. ანას კვლევითი ინტერესებია: კეთილდღეობის სახელმწიფო, შრომის პოლიტიკური ეკონომიკა, დასაქმების პოლიტიკა, შრომის თანამედროვე ფორმები (შრომა ციფრულ ეკონომიკაში). 2009 წლიდან ანა მიწვეული ლექტორია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში. აკადემიური საქმიანობის პარალელურად, ანა დიაკონიძე სოციალური პოლიტიკის კონსულტანტად მუშაობს ევროკავშირის, ევროპული ტრენინგების ფონდის და მსოფლიო ბანკის ქართული და საერთაშორისო პროექტებში

PLATFORMA.GE