საზოგადოების კვლევის ცენტრის დირექტორი, პროფ. მარინა მუსხელიშვილი, განათლებით მათემატიკოსი, პოლიტიკურ მეცნიერებებში მუშაობს 1995 წლიდან. მისი შესწავლის სფეროებია პოლიტიკური ინსტიტუტები, სამოქალაქო საზოგადოება, სოციალური სტრუქტურა. აქვს სამეცნიერო ხარისხი, გაიარა რამდენიმე სტაჟირება საზღვარგარეთ, მათ შორის აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსებით 2002 წელს იმყოფებოდა კოლუმბიის უნივერსიტეტში, ხოლო 2009-2010 წლებში ფულბრაიტის პროგრამით – ვაშინგტონის უნივერსიტეტში სენტ ლუისში (მისური).

PLATFORMA.GE