წარმოგიდგენთ მოკლე ბიოგრაფიულ ინფორმაციას იმ მკვლევარებისა თუ ექსპერტების შესახებ, რომლებსაც მონაწილეობა მიუღიათ PLATFORMA.GE-ის მიერ ორგანიზებულ საჯარო დისკუსიებში, წაუკითხავთ მოხსენებები ან გამოუქვეყნებიათ ბლოგი/სტატია/თვალსაზრისი/თარგმანი ჩვენს ონლაინ თუ ბეჭდურ გამოცემაში.