2020 წლიდან, Platforma.ge, ქალთა ფონდი საქართველოში ფინანსური მხარდაჭერით იწყებს ახალი პროექტის განხორციელებას ,,კრიტიკული ფემინისტური აზრის ხელშეწყობა პანდემიის დროს”, რომელის მიზანია ფემინისტური სამართლიანობის საკითხებზე ალტერნატიული დისკურსისა და პერსპექტივების წარმოება. პროექტის ძირითადი ჩარჩოა, საშინაო შრომისა და დროის ურთიერთმიმართების საკითხებზე რეფლექსია. პროექტის ფარგლებში მომზადდება ანალიტიკური სტატიები, ბლოგები, თარგმანები და პოდკასტები წარმოდგენილი თემების შესახებ.