2020 წლის 3 მაისს, Platforma.ge-იმ ჩაატარა დისკუსია ,,სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური გამოწვევები საქართველოში პანდემიის პირისპირ”.

დისკუსიის მოდერატორი: მათე გაბიცინაშვილი
მომხსენებლები: ია ერაძე (კასელის უნივერსიტეტის დოქტორი); თორნიკე ჩივაძე (პოლიტეკონომიის მკვლევარი); ნინო ხელაია (ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის დოქტორანტი).

დისკუსია ჩატარდა პროექტის ,,სადისკუსიო პლატფორმა პოლიტეკონომიის საკითხებისთვის”, რომელიც ხორციელდება ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით.

იხილეთ დისკუსიის ვიდეო ჩანაწერი: