ავტორი: რეზი ქოიავა

რატომ ვსაუბრობთ მეხსიერებაზე სოციალურ კონტექსტში? რას ნიშნავს გვახსოვდეს და როგორ შეეთავსება ეს უნარი ჩვენ ადგილს კოლექტიურ პოლიტიკურ ქმედებაში? რა არის მეხსიერების სოციალური ჩარჩოები და რატომ არის შეუძლებელი ინდივიდუალურ მეხსიერებაზე საუბარი?

გაეცანით პოდკასტის პირველ ეპიზოდს: ისტორიული მეცნიერება და კოლექტიური მეხსიერება

მომზადებულია Platforma.ge-ის პროექტის ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით.
პოდკასტში გამოთქმულ მოსაზრებებზე პასუხისმგებელია ავტორი და ის შეიძლება არ ასახავდეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის პოზიციას.