დასრულდა რეგისტრაცია კურსზე ,,ადამიანის უფლებები: კრიტიკული პერსპექტივები”.

რეგისტრაცია წარმატებით გაიარა 1095-მა აპლიკანტმა. მათ შორის, 800-ზე მეტი აპლიკანტია რეგისტრირებული საქართველოს 6 საუნივერსიტეტო ქალაქიდან.

კურსი 2020 წლის იანვრიდან დაიწყება.

Image result for google classroom