მეცნიერება და მისი ვექტორები საქართველოში

მომხსენებელი: მარინა ჩიტაშვილი, პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

მოხსენება ჩაიწერა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით.