ზიგმუნტ ბაუმანი და პოსტმოდერნის სამყარო

მომხსენებელი: რეზი ქოიავა

ვიდეო მომზადებულია პროექტის ,,სადისკუსიო პლატფორმა სოციალური საკითხებისთვის” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით