ავტორი: ნათია ანდღულაძე, განათლების საკითხების მკვლევარი

იხილეთ დისკუსია:
,,სასკოლო განათლება საქართველოში: პოლიტიკა და პრაქტიკა”.