21 დეკემბერს, 18:30-ზე ,,Platforma.ge” , სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციასთან (CELA) ერთად ატარებს დისკუსიას თემაზე ,,სასკოლო განათლება საქართველოში: პოლიტიკა და პრაქტიკა”.

დისკუსიაზე განვიხილავთ შემდეგ საკითხებს: ზოგადი განათლების ხედვა, ეროვნულ სასწავლო გეგმაში არსებული ხარვეზები, სკოლისა და ადამინური რესურსების საკითხი, საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები და მისი შედეგები.

დღის წესრიგი

მოდერატორი: თამარ ქარაია

18:30 – 18:40 – დისკუსიის გახსნა; შესავალი

18:40 – 18:55 – ნათია ანდღულაძე – საერთაშორისო განათლების კვლევების კოორდინატორი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.

მოსწავლეების სწავლის შედეგები: უნივერსიტეტის როლი სასკოლო სისტემის გაძლიერებაში.

18:55-19:10  – თამარ მოსიაშვილი  – განათლების სპეციალისტი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი

სკოლა, სახელმწიფო უწყებები და საზოგადოება

19:10-19:25 – ქეთევან ჭკუასელი – პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განათლების პოლიტიკა და ხედვა

19:25-  19:50 – დისკუსია19:40 – ქოფი-ბრეიქი

დისკუსია ჩატარდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 

მის: I კორპუსის, 317-ე აუდიტორია