fbpx

მულტიმედია

დათო ლაღიძე: დევიდ ჰარვი და ანა ცინგი

2020-12-28T02:08:36+00:00
დათო ლაღიძე: დევიდ ჰარვი და ანა ცინგი2020-12-28T02:08:36+00:00

პოსტსაბჭოთა ტრანზიცია, ია ერაძის ლექცია

2020-12-30T23:20:21+00:00
პოსტსაბჭოთა ტრანზიცია, ია ერაძის ლექცია2020-12-30T23:20:21+00:00

შშმ პირების დედები: ყოველდღიური ბრძოლა საჭიროებებისთვის

2020-11-04T01:24:09+00:00
შშმ პირების დედები: ყოველდღიური ბრძოლა საჭიროებებისთვის2020-11-04T01:24:09+00:00

კონტაქტი

ელ.ფოსტა: platformage@gmail.com

info@platforma.ge