დათო ლაღიძე

About დათო ლაღიძე

დათო ლაღიძეს აქვს მაგისტრის ხარისხი ნაციონალიზმის კვლევებში, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტიდან.

კონტაქტი

ელ.ფოსტა: platformage@gmail.com

info@platforma.ge